NAŠ TIM

Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Direktor

Nada Savić

Nada Savić

Zamenik direktora

Srđan Ostojić

Srđan Ostojić

Tehnički direktor

Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

Menadžer nabavke

Mijalko Sredojević

Mijalko Sredojević

Rukovodilac tehničke pripreme

Dušan Palikuća

Dušan Palikuća

Rukovodilac gradilišta

Nikola Krstić

Nikola Krstić

Rukovodilac gradilišta

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kosović

Rukovodilac gradilišta

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

Inženjerski kadar

Mladi inženjerski kadar

Administracija

Administracija

Copyright © 2017 BRIGATE d.o.o.

NAŠ TIM

Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Direktor

Nada Savić

Nada Savić

Zamenik direktora

Srđan Ostojić

Srđan Ostojić

Tehnički direktor

Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

Menadžer nabavke

Mijalko Sredojević

Mijalko Sredojević

Rukovodilac tehničke pripreme

Dušan Palikuća

Dušan Palikuća

Rukovodilac gradilišta

Nikola Krstić

Nikola Krstić

Rukovodilac gradilišta

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kosović

Rukovodilac gradilišta

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

Inženjerski kadar

Mladi inženjerski kadar

Administracija

Administracija

BRIGATE d.o.o.

Jurija Gagarina 164 b

11070 Novi Beograd

Tel./Fax: +381 11 2284 576

email:info@brigate.rs

Copyright © 2017 BRIGATE d.o.o.