SUNNYVILLE

LOKACIJA: Višnjica, Beograd

INVESTITOR: SUNNYVILLE 12 d.o.o.

POVRŠINA: 11 500 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: BRIGATE

STATUS: Projekat u izgradnji

Copyright © 2017 BRIGATE d.o.o.

SUNNYVILLE

LOKACIJA: Višnjica, Beograd

INVESTITOR: SUNNYVILLE 12 d.o.o.

POVRŠINA: 11 500 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: BRIGATE

STATUS: Projekat u izgradnji

Copyright © 2017 BRIGATE d.o.o.