ISTORIJAT

Osnovana sa ciljem pravljenja moderne kompanije kao odgovor na već postojeće firme koje posluju na način koji ne odgovara savremenim zahtevima.

Osnivač Kompanije Brigate je Dejan Maksimović (rođen 1978.god). Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. i stekao zvanje Diplomiranog inženjera građevine. Svoju profesionalnu karijeru je gradio u nekoliko velikih kompanija, učestvujući ili rukovodeći u to vreme najvećim projektima u Beogradu.

Godine 2011. uz podršku nekoliko bliskih saradnika, pravi privatnu kompaniju koja za vrlo kratko vreme postaje prepoznatljiva na tržištu kao efikasna i firma od poverenja.

Brigate trenutno ima preko 300 zaposlenih ljudi koji odgovorno i profesionalno obavljaju zadatke na najzahtevnijim projektima. Zajedno sa nekoliko manjih, ali vrlo pouzdanih kooperanata, Brigate trenutno predstavlja jednu od najvećih izvođačkih firmi u Srbiji u oblasti visokogradnje. Do sada izvedeno je preko 770 000 m² objekata, na preko 40 lokacija, uz poštovanje svih ugovorenih rokova i kvaliteta.

Copyright © 2024 BRIGATE d.o.o.

Osnovana sa ciljem pravljenja moderne kompanije kao odgovor na već postojeće firme koje posluju na način koji ne odgovara savremenim zahtevima.

Osnivač Kompanije Brigate je Dejan Maksimović (rođen 1978.god). Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. i stekao zvanje Diplomiranog inženjera građevine. Svoju profesionalnu karijeru je gradio u nekoliko velikih kompanija, učestvujući ili rukovodeći u to vreme najvećim projektima u Beogradu.

Godine 2011. uz podršku nekoliko bliskih saradnika, pravi privatnu kompaniju koja za vrlo kratko vreme postaje prepoznatljiva na tržištu kao efikasna i firma od poverenja.

Brigate trenutno ima preko 300 zaposlenih ljudi koji odgovorno i profesionalno obavljaju zadatke na najzahtevnijim projektima. Zajedno sa nekoliko manjih, ali vrlo pouzdanih kooperanata, Brigate trenutno predstavlja jednu od najvećih izvođačkih firmi u Srbiji u oblasti visokogradnje. Do sada izvedeno je preko 770 000 m² objekata, na preko 40 lokacija, uz poštovanje svih ugovorenih rokova i kvaliteta.

Copyright © 2024 BRIGATE d.o.o.