NAŠ TIM

Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Direktor

Nada Savić

Nada Savić

Zamenik direktora

Srđan Ostojić

Srđan Ostojić

Rukovodilac ogranka u SR Nemačkoj

Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

Menadžer nabavke

Mladen Macura

MLaden Macura

Tehnički direktor

Mijalko Sredojević

Mijalko Sredojević

Rukovodilac tehničke pripreme

Dušan Palikuća

Dušan Palikuća

Direktor operative

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kosović

Tehnička priprema

Darko Rujević

Darko Rujević

Rukovodilac gradilišta

Lazar jaglić

Lazar Jaglić

Rukovodilac gradilišta

Miloš Djikić

Miloš Djikić

Rukovodilac gradilišta

Nemanja Jakovljević

Nemanja Jakovljević

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Aleksandar Delić

Projekt menadžer

Siniša Milojević

Siniša Milojević

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Boro Lazarević

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Duško Kovljenić

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Jelena Milovanović

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Miroslav Katanić

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Samir Ferkous

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Stefan Mitrović

Rukovodilac gradilišta

Vladan Todorović

Vladan Todorović

Rukovodilac gradilišta

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

Copyright © 2020 BRIGATE d.o.o.

NAŠ TIM

Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Direktor

Nada Savić

Nada Savić

Zamenik direktora

Srđan Ostojić

Srđan Ostojić

Rukovodilac ogranka u SR Nemačkoj

Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

Menadžer nabavke

Mladen Macura

Mladen Macura

Tehnički direktor

Mijalko Sredojević

Mijalko Sredojević

Rukovodilac tehničke pripreme

Dušan Palikuća

Dušan Palikuća

Direktor operative

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kosović

Tehnička priprema

Darko Rujević

Darko Rujević

Rukovodilac gradilišta

Lazar jaglić

Lazar Jaglić

Rukovodilac gradilišta

Miloš Djikić

Miloš Djikić

Rukovodilac gradilišta

Nemanja Jakovljević

Nemanja Jakovljević

Rukovodilac gradilišta

Aleksandar Delić

Aleksandar Delić

Projekt menadžer

Siniša Milojević

Siniša Milojević

Rukovodilac gradilišta

Boro Lararević

Boro Lazarević

Rukovodilac gradilišta

Duško Kovljenić

Duško Kovljenić

Rukovodilac gradilišta

Jelena Milovanović

Jelena Milovanović

Rukovodilac gradilišta

Miroslav Katanić

Miroslav Katanić

Rukovodilac gradilišta

Samir Ferkous

Samir Ferkous

Rukovodilac gradilišta

Stefan Mitrović

Stefan Mitrović

Rukovodilac gradilišta

Vladan Todorović

Vladan Todorović

Rukovodilac gradilišta

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

Copyright © 2020 BRIGATE d.o.o.