NAŠ TIM

Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Direktor

Nada Savić

Nada Savić

Zamenik direktora

Draško Bugarčić

Draško Bugarčić

Projekt menadžer

Srđan Ostojić

Srđan Ostojić

Rukovodilac ogranka u SR Nemačkoj

Mladen Macura

MLaden Macura

Tehnički direktor

Dušan Palikuća

Dušan Palikuća

Direktor operative

Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

Menadžer nabavke

Mijalko Sredojević

Mijalko Sredojević

Rukovodilac tehničke pripreme

Miladin Milovic

Miladin Milović

Projekt menadžer

Aleksandra Kovačević

Aleksandra Kovačević

Projekt menadžer

Igor Lazarević

Igor Lazarević

Projekt menadžer

Vladan Todorović

Vladan Todorović

Rukovodilac gradilišta

Duško Kovljenić

Duško Kovljenić

Rukovodilac gradilišta

Nemanja Jakovljević

Nemanja Jakovljević

Rukovodilac gradilišta

Marko Žabaljac

Marko Žabaljac

Rukovodilac gradilišta

Lazar jaglić

Lazar Jaglić

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Siniša Milojević

Rukovodilac gradilišta

Darko Rujević

Darko Rujević

Rukovodilac gradilišta

Igor Brdar

Igor Brdar

Rukovodilac gradilišta

Dejan Gajić

Dejan Gajić

Rukovodilac gradilišta

Jovica Živanović

Jovica Živanović

Rukovodilac gradilišta

Marko Petrović

Marko Petrović

Rukovodilac gradilišta

Stefan Mitrović

Stefan Mitrović

Rukovodilac gradilišta

Aleksandar Marinković

Aleksandar Marinković

Rukovodilac gradilišta

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kosović

Tehnička priprema

Tanja Ilić

Tanja Ilić

Tehnička priprema

Jelena Hasanbegović

Jelena Hasanbegović

Tehnička priprema

Marija Jevtić

Marija Jevtić

Tehnička priprema

Marija Marković

Marija Marković

Tehnička priprema

Isidora Simić

Isidora Simić

Tehnička priprema

Marko Ćajić

Marko Ćajić

Arhitekta

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

Copyright © 2024 BRIGATE d.o.o.

NAŠ TIM

Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Direktor

Nada Savić

Nada Savić

Zamenik direktora

Draško Bugarčić

Draško Bugarčić

Projekt menadžer

Srđan Ostojić

Srđan Ostojić

Rukovodilac ogranka u SR Nemačkoj

Mladen Macura

Mladen Macura

Tehnički direktor

Dušan Palikuća

Dušan Palikuća

Direktor operative

Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

Menadžer nabavke

Mijalko Sredojević

Mijalko Sredojević

Rukovodilac tehničke pripreme

Miladin Milovic

Miladin Milović

Projekt menadžer

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kovačević

Projekt menadžer

Igor Lazarević

Igor Lazarević

Projekt menadžer

Vladan Todorović

Vladan Todorović

Rukovodilac gradilišta

Duško Kovljenić

Duško Kovljenić

Rukovodilac gradilišta

Nemanja Jakovljević

Nemanja Jakovljević

Rukovodilac gradilišta

Marko Žabaljac

Marko Žabaljac

Rukovodilac gradilišta

Lazar jaglić

Lazar Jaglić

Rukovodilac gradilišta

Siniša Milojević

Siniša Milojević

Rukovodilac gradilišta

Darko Rujević

Darko Rujević

Rukovodilac gradilišta

Igor Brdar

Igor Brdar

Rukovodilac gradilišta

Dejan Gajić

Dejan Gajić

Rukovodilac gradilišta

Jovica Živanović

Jovica Živanović

Rukovodilac gradilišta

Marko Petrović

Marko Petrović

Rukovodilac gradilišta

Stefan Mitrović

Stefan Mitrović

Rukovodilac gradilišta

Aleksandar Marinković

Aleksandar Marinković

Rukovodilac gradilišta

Aleksandra Kosović

Aleksandra Kosović

Tehnička priprema

Tanja Ilić

Tanja Ilić

Tehnička priprema

Jelena Hasanbegović

Jelena Hasanbegović

Tehnička priprema

Marija Jevtić

Marija Jevtić

Tehnička priprema

Marija Marković

Marija Marković

Tehnička priprema

Isidora Simić

Isidora Simić

Tehnička priprema

Marko Ćajić

Marko Ćajić

Arhitekta

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

poslovođe

Poslovođe

Copyright © 2024 BRIGATE d.o.o.