SUNNYVILLE

LOKACIJA: Višnjica, Beograd

INVESTITOR: SUNNYVILLE d.o.o.

POVRŠINA: >100 000 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: BRIGATE

STATUS: Projekat u izgradnj

SUNNYVILLE

LOKACIJA: Višnjica, Beograd

INVESTITOR: SUNNYVILLE d.o.o.

POVRŠINA: >100 000 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: BRIGATE

STATUS: Projekat u izgradnj

Copyright © 2020 BRIGATE d.o.o.

Copyright © 2020 BRIGATE d.o.o.