GREEN ESCAPE

LOKACIJA: Novi Beograd, Blok 51

INVESTITOR: Imel Group d.o.o.

POVRŠINA: 14,000 m2 – Objekat K3 – I objekat

GENERALNI IZVOĐAČ: Brigate d.o.o.

STATUS: U izgradnji

GREEN ESCAPE

LOKACIJA: Novi Beograd, Blok 51

INVESTITOR: Imel Group d.o.o.

POVRŠINA: 14,000 m2 – Objekat K3 – I objekat

GENERALNI IZVOĐAČ: Brigate d.o.o.

STATUS: U izgradnji

Copyright © 2023 BRIGATE d.o.o.

Copyright © 2023 BRIGATE d.o.o.