ZMAJ

LOKACIJA: Autoput Zagreb 18

INVESTITOR: AFI Zmaj West D.O.O.

GENERALNI IZVOĐAČ: Brigate D.O.O.

STATUS: Priprema terena za objekat koji će se graditi

ZMAJ

LOKACIJA: Autoput Zagreb 18

INVESTITOR: AFI Zmaj West D.O.O.

GENERALNI IZVOĐAČ: Brigate D.O.O.

STATUS: Priprema terena za objekat koji će se graditi

Copyright © 2022 BRIGATE d.o.o.

Copyright © 2022 BRIGATE d.o.o.