BELGRADE PLAZA / BIG FASHION

LOKACIJA: Višnjička 84, Beograd

INVESTITOR: Plaza Centers/ Big Cee

POVRŠINA: 61 000 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: Kamgrad

STATUS: Projekat realizovan 2017.

BELGRADE PLAZA / BIG FASHION

LOKACIJA: Višnjička 84, Beograd

INVESTITOR: Plaza Centers/ Big Cee

POVRŠINA: 61 000 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: Kamgrad

STATUS: Projekat realizovan 2017.

Copyright © 2022 BRIGATE d.o.o.

Copyright © 2022 BRIGATE d.o.o.