DEPO

LOKACIJA: Bulevar Kralja Aleksandra, Beograd

INVESTITOR: BKA Development

POVRŠINA: 31.000m2

GENERALNI IZVOĐAČ: Brigate d.o.o.

DEPO

LOKACIJA: Bulevar Kralja Aleksandra, Beograd

INVESTITOR: BKA Development

POVRŠINA: 31.000m2

GENERALNI IZVOĐAČ: Brigate d.o.o.

Copyright © 2022 BRIGATE d.o.o.

Copyright © 2022 BRIGATE d.o.o.