SUN CITY

LOKACIJA: Blok 63, Novi Beograd

INVESTITOR: Sun City d.o.o.

POVRŠINA: 42 000 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: Energogroup

STATUS: Projekat realizovan 2017.

SUN CITY

LOKACIJA: Blok 63, Novi Beograd

INVESTITOR: Sun City d.o.o.

POVRŠINA: 42 000 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: Energogroup

STATUS: Projekat realizovan 2017.

Copyright © 2023 BRIGATE d.o.o.

Copyright © 2023 BRIGATE d.o.o.