NAVIGATOR BUSINESS CENTER

LOKACIJA: Blok 43, Milutina Milankovića 12, Novi Beograd

INVESTITOR: MPC Properties

POVRŠINA: 26 000 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: Energogroup

STATUS: Projekat realizovan 2016.

NAVIGATOR BUSINESS CENTER

LOKACIJA: Blok 43, Milutina Milankovića 12, Novi Beograd

INVESTITOR: MPC Properties

POVRŠINA: 26 000 m² GBA

GENERALNI IZVOĐAČ: Energogroup

STATUS: Projekat realizovan 2016.

Copyright © 2022 BRIGATE d.o.o.

Copyright © 2022 BRIGATE d.o.o.